มีหน่วยงานใดบ้างที่ให้บริการจับคู่การลงทุนหรือการประสานงานการร่วมลงทุน?

หน่วยงานหลักในเรื่องนี้คือ BOI ซึ่งทำทั้งการประสาน จับคู่ หรือเชื่อมโยงให้เกิดการลงทุนระหว่างนักลงทุนไทยกับนักลงทุนต่างประเทศ และระหว่างนักลงทุนไทยด้วยกันเองโดยเฉพาะกิจการอุตสาหกรรมสนับสนุน โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *